Counselling (poradnictwo) to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe , nagromadzenie wydarzeń życiowych lub trudności przystosowawcze. Głównym celem spotkań jest wsparcie psychologiczne, zdiagnozowanie potrzeb klienta, zrozumienie problemu, poszukanie nowych sposobów rozwiązania trudności i zaplanowanie konkretnych kroków zmierzających do jego rozwiązania, a także wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

 

Counsellor spotyka się z klientem w atmosferze prywatności i zaufania, cierpliwie i uważnie wysłuchuje klienta, aby móc spojrzeć na opisywane przez klienta problemy, z jego punktu widzenia, tym samym pomagając mu zobaczyć sytuację z innej perspektywy.

 

Counsellor nie udziela rad, nie daje sugestii co do wyboru postępowania, ale pomaga klientowi przejść przez proces, którego celem jest dokonanie zmiany.

 

W counsellingu oferowanym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich jest miejsce na rozmowę o sprawach duchowych, ogromną wagę przywiązuje się do poszanowania każdego systemu wartości klienta przychodzącego po pomoc.