Wczoraj, dzisiaj i jutro Sekcji Chrześcijańskiego Counsellingu SPCh

***

Od marca 2014 w skład Zarządu wchodzą:
Iga Glapińska - przewodnicząca
Agnieszka Kukier
- wiceprzewodnicząca
Agata Tarnowska- sekretarz
Irmina Grodzka-Antoszkiewicz - członek
Magdalena Wołkowicz - członek

***

Od listopada 2013 w skład Zarządu wchodzą:
Iga Glapińska - przewodnicząca
wakat - wiceprzewodnicząca
Agnieszka Kukier - sekretarz
Irmina Grodzka-Antoszkiewicz - członek

***

Counselling na świecie:

Europejskie Stowarzyszenie Counsellingu:  European Association for Counselling (EAC)
Brytyjskie Stowarzyszenie Counsellingu i Psychoterapii: British Association for Counselling (BAC)
Brytyjskie stowarzyszenie Terapeutów i Counsellorów Par: British Society of Couple Psychotherapists and Counsellors
Brytyjskie Stowarzyszenie Counsellorów Chrześcijańskich Association of Christian Counsellors
Europejska Rada Opieki Pastoralnej i Counsellingu European Commitee for Pastoral Care and Counselling

Counselling w Polsce:

LORD'S COUNSELLING, Bożena Seretny, psycholog, psychoterapeuta, counsellor,  Warszawa, http://psychoterapia-counselling.com.pl/

CENTRUM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO AGAPE, Katarzyna Kaiser, psycholog, counsellor, Poznań, http://agapecounselling.pl/

INSTYTUT PORADNICTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja, Henryk i Alina Wieja,Ustroń, www.misja.org.pl

CENTRUM COUNSELLINGU GESTALT, Adam Haller de Hallenburg, counsellor; Olga Haller de Hallenburg, psycholog, counsellor; Mariola Pochwat, counsellor, Kraków, http://www.gestalt.haller.krakow.pl/

OŚRODEK KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI, Jacek Załuski, psycholog, counsellor, Warszawa, Katowice http://www.gestalt.net.pl/

***

Od grudnia 2011 w skład Zarządu wchodzą:
Agnieszka Grodzicka - przewodnicząca
Anna Kacprowicz - wiceprzewodnicząca
Iga Glapińska - sekretarz
Katarzyna Ornat - członek
Irmina Grodzka-Antoszkiewicz - członek

Obecnie Sekcja organizuje cykliczne spotkania tematyczne służące rozwojowi osób pracujących w różnych obszarach poradnictwa.

***

Doroczne spotkanie ACC Europe - Association of Christian Counsellours In Europe

W dniach 20-21 lutego 2012 roku we francuskiej miejscowości Tutegny, odległej 15 km od Genewy odbyło się doroczne spotkanie ACC Europe (Association of Christian Counsellours In Europe), z którą Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich współpracuje.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ACC z jedenastu krajów Europy: Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz nowo powstających ośrodków z Chorwacji.

W spotkaniu uczestniczyło 21 osób, a przewodniczył mu David Depledge z Wielkiej Brytanii, przewodniczący ACC-Europe od jej założenia w 1992 do 2010 roku. SPCh reprezentowały: Iga Glapińska i Irmina Antoszkiewicz z Sekcji Poradnictwa/ Counsellingu.

Jacques Poujol, aktualny przewodniczący ACC Europe, doradca francuskiego ministra edukacji, powitał wszystkich radością na osobiste spotkania z profesjonalistami counsellingu, na współpracę nad wizją ACC Europe, nad kierunkami rozwoju i programami, na wzajemne wykorzystanie doświadczeń poszczególnych ACC.

Każda z organizacji przedstawiła sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Nasza prezentacja Sekcji Poradnictwa wypadła bardzo dobrze i wywołała szereg pytań i próśb o współpracę, szczególnie ze strony francuskiego ACC, ponieważ przygotowują się oni do otwarcia we wrześniu 2013 roku, na uniwersytecie w Paryżu, wydziału kształcącego counsellor?ów i potrzebują wykładowców. Osoby kończące ten wydział otrzymają tytuł magistra counsellingu, ważny zgodnie z deklaracją bolońską w całej Europie.
Toni Terho z Finlandii informował o zorganizowanych konferencjach m.in. nt: ?Modlitwa?, ?Trauma i wiara?.

Martin Grabe i Rolf Senst z Akademi fuer Psychoterapie und Seelsorge z Niemiec opowiedzieli o prowadzonych dwóch klinikach z chrześcijańskim personelem oraz organizowanych kongresach dla psychologów i duszpasterzy o różnej tematyce np.: ?Tożsamość?,

Osiągnięcia poszczególnych ACC zostały również zebrane i zaprezentowane w ogromnej tabeli przez Toniego.

? Ligia M?celaru z Chorwacji opowiadała o swojej szkole Evanđeoski teološki fakultet (Seminarium Teologii Ewangelickiej) w Osijeku, której zadaniem jest wykształcenie chrześcijańskich liderów, nauczycieli religii i szerzenie chrześcijańskiej teologii i kultury połączone z wprowadzaniem pokoju w powojennych krajach, nie tylko b. Jugosławii. Od jesieni 2011 został wprowadzony w tej szkole program counsellingu kończący się stopniem magistra zgodny z zasadami deklaracji bolońskiej i z wykorzystaniem polskiego integratywnego podejścia do psychoterapii.

? Bernard Bally ze Szwajcarii opowiedział o działalności ośrodka Le Rucher, w którym mieszkaliśmy i gdzie odbywała się nasze spotkanie: jest to miejsce szkoleń, treningów i odpoczynku dla osób i grup przebywających na misjach w krajach ogarniętych działaniami wojennymi.

Tematem dyskusji były także

? sprawa systemu punktów kredytowych (ects) na studiach dla counsellor?ów na poziomie europejskim i na poziomie kraju, co w zasadzie reguluje deklaracja bolońska;

? sprawa reguł akredytacji counsellor?ów w ACC Europe, w szczególności jeśli pochodzą od różnych krajowych ACC; zasady te są wzorowane na wypracowanych w Wielkiej Brytanii;

? sprawa uznania dla consellor?ów ze strony zarówno rządu, jak i społeczeństwa i ich promocji, bo są oni często celem ataków mediów i potrzebują wsparcia od ACC.

David Depledge z Wielkiej Brytanii zarysował plany ACC Europa realizowania projektu europejskiego Antiphon z programu Grundtvig, złożonego właśnie? wraz z partnerami z pięciu krajów europejskich - do oceny. Celem projektu jest analiza regionalnych tradycji i kultur i ich wpływu na relacje. Jeśli projekt zostanie oceniony pozytywnie, jego start jest przewidziany na wrzesień br.

Został również wybrany nowy Zarząd ACC w składzie: prezydent Jacques Poujol (Francja), dwóch wiceprezydentów: Bernard Bally (Szwajcaria) i John Nightingale (Wielka Brytania), skarbnik Linda Flament (Dania), sekretarz Alphonse Kovorst (Belgia) oraz Toni Terho (Finlandia) i Ulrich Giesekus (Niemcy) ? członkowie. David Depledge jest dożywotnim członkiem Zarządu ACC.

Spotkaniu towarzyszyła radosna modlitwa poranna śpiewem, piękne słońce i cudowny widok na Mont Blanc?

Następne spotkanie odbędzie się 24-26. Lutego 2013 roku w Rimini we Włoszech

 

***

Absolwenci Counsellingu SPCh 2005 doświadczywszy wspólnoty studenckiej podczas 2 lat wspólnego nabywania umiejętności, postanowili by stworzone wówczas więzi trwały dalej we wspólnym celu jakim jest rozwój counsellingu.

Już w trakcie studiowania postanowili dokształcać się razem, bawić się razem, a po ukończeniu Studium kontynuować bycie razem. I tak 1 października 2005 r. odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie Sekcji Poradnictwa (jeszcze wtedy nie wiadomo było, że narodzi się z tego sekcja). W spotkaniu udział wzięli:

  • Monika Bożankow-Kaliska
  • Monika Piątkiewicz
  • Bożena Seretny
  • Janina Lutyk
  • Piotr Stańczyk
  • Robert Kwiatkowski

Pierwszymi celami było wzajemne wspieranie się, utworzenie grupy superwizyjnej, dokształcanie (warsztaty, seminaria). Następnie cele zostały przeformowane. "Grupa założycielska" postanowiła budować tożsamość chrześcijańskiego doradcy, podjąć współpracę z ACC Europe. Kolejnym krokiem było sformułowanie regulaminu Sekcji oraz zgłoszenie wniosku do Zarządu SPCh o powołanie Sekcji Chrześcijańskiego Poradnictwa Psychologicznego. 21 maja 2006r. uchwałą Zarządu Głównego SPCh powołano Sekcję Chrześcijańskiego Poradnictwa Psychologicznego. W skład pierwszego Zarządu Sekcji weszły następujące osoby: Bożena Seretny - przewodnicząca, Anna Czerwińska -z-ca przewodniczącej, Janina Lutyk - sekretarz, Robert Kwiatkowski - członek, Piotr Stańczyk - członek.