Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
budowanie rozwiązań - praktyczne zastosowanie narzędzi TSR w poradnictwie

warsztat poprowadzi p. Agnieszka Kukier, counsellour
spotkanie odbędzie się 
3 grudnia 2014 w godz. 17-20
w Centrum Pomocy Psychologicznej Integra, ul. Świętokrzyska 36 lok 63

________________________________________________________________________________________________________________________

Nadwrażliwość ? leczyć czy rozwijać?
w świetle prof. Kazimierza Dąbrowskiego 
teorii dezintegracji pozytywnej

Sekcja Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich będzie miała zaszczyt gościć

Panią dr Zofię Paśniewską-Kuć
(doktor nauk humanistycznych, psycholog, absolwentka UAM i KUL, wieloletni wykładowca Wydziału Nauk Pedagogicznych 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wcześniej adiunkt 
w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego)

na spotkaniu wykładowo-dyskusyjnym, które odbędzie się 
21 czerwca 2013 (piątek) w godz. 18-20
w Centrum Psychologicznym Spotkanie, ul. Kinowa 19.

______________________________________________________________________________________________________________

Skutki emocjonalnego rozwodu rodziców
na rozwój ich dzieci

24 maja, piątek, g.18
wykład otwarty, wstęp wolny

Skutki emocjonalnego rozwodu rodziców na rozwój ich dzieci. Konstruktywne przejmowanie odpowiedzialności za swoje życie przez dorosłe dziecko rozwiedzionych rodziców.

Często ludzie dorośli nie zdają sobie sprawy jaki emocjonalny ?bagaż? dźwigają, gdyż rodzice nie rozwiedli się ? tj. nie rozwiedli się prawnie, ale od wielu lat żyją w emocjonalnym rozwiedzeniu, który to ma większy wpływ na rodzinę, bo jest zawsze pierwotny w stosunku do formalnego rozwodu.

W programie spotkania:

 • rozwód jako proces w życiu rodziny i rozwoju człowieka
 • konsekwencje dla rozwoju człowieka w zależności od wieku
 • obronne wzorce funkcjonowania dzieci z rodzin dotkniętych przez rozwód
 • problemy w relacjach, pomieszanie ról w rodzinie
 • ku wolności czyli od uświadomienia konsekwencji rozwodu rodziców do konstruktywnych przemian swojego dorosłego życia

Spotkanie poprowadzi: Agnieszka Grodzicka - pedagog, counsellor

____________________________________________________________________________________________________________________

Odzyskiwanie nadziei w procesie poradnictwa

15 kwietnia g.18
wykład otwarty, wstęp wolny

Z jakimi nadziejami przychodzi pacjent po pomoc? Jak zmieniają się one w czasie procesu pomagania? Jakie są źródła utraty nadziei i co pomaga ją odzyskać?

Spotkanie poprowadzi Iga Glapińska, counsellor.

_________________________________________________________________________________________________________________

DDA
wykład otwarty, wstęp wolny
13 grudnia g.18

O źródłach problemu, syndromie i cechach Dorosłych Dzieci Alkoholików/z Rodzin z problemem uzależnienia, sposobach pomocy terapeutycznej - dla wszystkich zainteresowanych tematem. Spotkanie poprowadzi Iga Glapińska, counsellor, współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz dzieci i dorosłych z rodzin dotkniętych uzależnieniami Nacoa Polska, współpracownik Stowarzyszenia Od-Do w zakresie wsparcia młodych DDA.

DDA - skrót wykładu

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Czym jest ruch ?Spotkania Małżeńskie??

wykład otwarty, wstęp wolny

10 grudnia g.18

O genezie, celu i formach pracy z małżeństwami, o rekolekcjach dla małżeństw niesakramentalnych oraz podstawach psychologicznych, duchowych i prawnych ruchu opowie p. Irmina Antoszkiewcz, counsellor, wieloletni animator ?Spotkań Małżeńskich?.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekcja Poradnictwa zaprasza na projekcję konferencji DVD:

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA
TERAPII REPARATYWNEJ
DR JOSEPH NICOLOSI

25 października 2012 godz. 18-20.30

Materiały edukacyjne DVD zostały nagrane na konferencji
?Wstyd i utrata przywiązania, praktyczne zastosowania terapii reparatywnej? Poznań 2011.

Prawa autorskie posiadają:
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii (2012) www.edukacja-zdrowotna.pl
Dr Joseph Nicolosi www.josephnicolosi.com

Projekcja odbędzie się w Centrum Psychologicznym SPCh Spotkanie
przy ul. Kinowej 19 w Warszawie

Wstęp wolny

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podejście pluralistyczne w psychoterapii i counsellingu

szkolenie, 19.05.12 godz. 9-17

Szkolenie prowadzi Pani Katarzyna Kaiser, która jest dyplomowanym counsellorem, wyszkolonym w podejściu pluralistycznym pod okiem jednego z jego twórców, Johna McLeoda. Doświadczyła skuteczności tego podejścia we własnej pracy z klientami. Podejście to, dostarcza swego rodzaju osi konceptualnej, wokół której można rozbudowywać i konstruować swoją wiedzę i doświadczenie.

W programie między innymi:

 • eklektyzm, integracja a pluralizm
 • założenia filozoficzne i teoretyczne podejścia pluralistycznego Micka Coopera i Johna McLeoda
 • współpraca jako podstawa relacji terapeutycznej
 • cele, zadania, metody ? rozumienie struktury procesu terapeutycznego
 • konstruowanie terapeutycznej ?karty dań?
 • radzenie sobie z trudnymi momentami w terapii
 • elastyczność a wierność sobie ? jak zostać ?autentycznym kameleonem?
 • wykorzystanie zasobów kulturowych podczas i poza sesjami

Podejście pluralistyczne Micka Coopera i Johna McLeoda wyposaża terapeutę w narzędzia konceptualne, które pozwalają na bieżąco dokonywać refleksji nad przebiegiem procesu terapeutycznego, rozumieć zmiany w jego dynamice i w sposób przemyślany i planowy czerpać z bogactwa zasobów wszystkich znanych terapeucie szkół terapeutycznych. Uczy także jak nawiązywać współpracę z klientem i dostosowywać sposób pracy do jego potrzeb i preferencji, dzięki czemu pojęcie oporu przestaje mieć zastosowanie w takiej terapii. Podejście pluralistyczne pozwala bardziej świadomie planować przebieg terapii, szybciej i sprawniej radzić sobie z trudnościami po drodze, oraz uczynić terapię bardziej skoncentrowaną na celu, co pozwala skrócić czas jej trwania i zwiększyć efektywność. Dzięki otwartej komunikacji i elastyczności terapeuty w dobieraniu metod, osoba poszukująca pomocy staje się aktywnym uczestnikiem procesu terapeutycznego, ma otwartą możliwość wykazywania własnej inicjatywy, przez co często chętniej i bardziej aktywnie pracuje także pomiędzy sesjami.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

16 kwietnia odbyło się spotkanie z p. Katarzyną Kaiser pt.:  "Counselling w Wielkiej Brytanii"

P. Kaiser w Anglii ukończyła Graduate Certificate in Counselling Skills oraz Postgraduate Diploma in Counselling.

Pracowała w Tayside Counselling Centre oraz w WRASAC - Women's Rape and Sexual Abuse Centre. Pracuje w konwencji terapii integratywnej, szczególnie w oparciu i zasady terapii rogersowskiej w połączeniu z terapią skoncentrowaną na zasobach i na rozwiązaniach.


6 marca gościliśmy p. Olgę Haller de Hallenburg ze Szkoły Counsellingu Gestalt w Krakowie,

specjalistę counsellingu Gestalt - Diploma Di Gestalt Counselling-Instituto Gestalt Firenze.


20 listopada 2010 odbyło się spotkanie skupienie + integracja.

Zapraszamy do pobrania lectio divina:


W dniu 3 listopada 2010 odbyło się spotkanie otwarte:

"TECHNIKI PRACY Z KLIENTEM"

Spotkanie poprowadził Grzegorz Baczewski - counsellor


"Diagnoza w psychoterapii i poradnictwie"

22 maja 2010

22 maja 2010 r. odbyło się szkolenie dotyczące diagnozy w poradnictwie i psychoterapii poprowadzone przez Panią Annę Biesiadę. Dzięki warsztatowej formie zajęć w bardzo praktyczny sposób mogliśmy doświadczyć trudności, wątpliwości w pierwszym kontakcie z klientem. Ponieważ Pani Anna zaproponowała bardzo konkretne ćwiczenia doświadczenie było o tyle cenniejsze, że odczuwane zarówno ze strony terapeuty jak i klienta.

Z uwagi na pozytywny odbiór warsztatów przez ich uczestników, mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować jeszcze jakieś warsztaty z udziałem Pani Anny Biesiady, gdyż wiele jeszcze cennych doświadczeń byłoby przed nami gdyby nie naturalne ograniczenia czasowe.